Hovedbilde

Bør dine ansatte bruke munnbind på arbeidsplassen?

Nordmenn i store deler av landet anbefales å bruke munnbind på offentlig transport, i dagligvarebutikken og ved henting og levering i barnehagen. Mange arbeidsgivere spør seg nå om deres ansatte bør bruke munnbind når de er på jobb.

Norge var lenge et av få land i verden uten en generell anbefaling om å bruke munnbind, men etterhvert som pandemien har utviklet seg har anbefalinger og påbud om bruk sakte men sikkert blitt innført i stadig flere deler av samfunnet.

I takt med pandemiens utvikling, muterte virus og nye potensielle smittebølger har bruk av munnbind for mange blitt en del av hverdagen, og i en rekke ulike situasjoner. Mens det innledningsvis ble regnet som unødvendig grunnet lavt smittetrykk, anses det nå som en naturlig forlenging av  – men ikke erstatning for – allerede etablerte smittevernrutiner som to meters avstand og god håndhygiene.

Også arbeidshverdagen vår har blitt påvirket av pandemien, med anbefalinger, og i enkelte kommuner påbud om, hjemmekontor, fleksible arbeidstider og en håndfull andre løsninger for å ivareta smittevernet på arbeidsplassen.

Mange arbeidsgivere har nå innført, eller vurderer å innføre, munnbind som en del av smittevernrutinene på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver kan innføre munnbind på kontoret

Som arbeidsgiver bør utgangspunktet ditt alltid være å følge nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Flere bedriftsledere ønsker likevel å innføre bruk av munnbind på jobben som et ekstra smitteverntiltak, uavhengig av rådene fra helsemyndighetene. Men kan man egentlig be ansatte om å bruke smittevernutstyr når de er på jobb?

Ifølge blant andre Deloitte Advokatfirma står arbeidsgivere “i stor grad fritt til å pålegge arbeidstakere å bruke munnbind når de ansatte er på jobb, også når det ikke følger klart av anbefalinger fra helsemyndighetene.”

Arbeidsgivere har med andre ord i sin fulle rett til å pålegge arbeidstakere å bruke smittevernutstyr. Likevel vil det trolig i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig med en anbefaling. Et påbud krever en konkret vurdering av et saklig behov, sett opp mot ulempen det eventuelt påfører de ansatte.

Det er også viktig å huske på at enkeltpersoner, på bakgrunn av helsetilstand, ikke kan bruke munnbind. I slike tilfeller må smittevernet tilrettelegges på andre måter.

Møter

Hvem bør bruke munnbind?

Hvorvidt ansatte bør bruke munnbind på jobb bør vurderes ut ifra den reelle risikoen for smitte. Dersom en bedrift har fem-seks ansatte som deler et stort kontorlokale og sjelden har kontakt med kunder, leverandører eller samarbeidspartnere er det lite sannsynlig at det vil være nødvendig for å ivareta de ansattes sikkerhet.

For et større selskap, der kontakt og samarbeid foregår på tvers av avdelinger, med store fellesarealer, rekreasjonsområder og kjøkken eller kantine kan situasjonen derimot være annerledes. Jo flere ansatte i et selskap, jo større er risikoen for at én av dem har vært i kontakt med koronasmitte, og dermed øker også risikoen for et smitteutbrudd på arbeidsplassen.

Da kan det være aktuelt å innføre en anbefaling om bruk av munnbind, særlig ved stigende smittetrend i nærområdet eller i situasjoner der ansatte må jobbe tett opp mot hverandre.

For foretak der kundekontakt er en naturlig del av arbeidsdagen vil det i mange tilfeller være naturlig å innføre bruk av munnbind som en del av smittevernrutinene. For helsepersonell er dette naturlig nok en selvfølge, men også for aktører innen bransjer som skjønnhetspleie, frisører, butikkvirksomhet, dagligvarehandel, budtjenester og lignende bør dette være en løpende vurdering opp mot det aktuelle smittebildet.

Bruk av munnbind i spesifikke situasjoner

Det kan også være aktuelt å innføre en anbefaling eller påbud om bruk av munnbind i enkelte områder på arbeidsplassen, eller i spesifikke situasjoner i arbeidshverdagen. Samles for eksempel en stor andel ansatte til lunsj i fellesområder kan det være fordelaktig å oppfordre samtlige ansatte om å bruke nødvendig beskyttelse i forbindelse med matservering.

Et annet eksempel er fysiske møter, både med eksterne aktører og internt i selskapet.

I slike tilfeller bør arbeidsgiver sørge for at munnbindene er lett tilgjengelig for både ansatte og gjester. Husk også å opprettholde andre grunnleggende smitteverntiltak og rutiner, og vurder alternative løsninger – som f.eks separate lunsjtider for hver avdeling – for å minimere smittefaren.

Korrekt bruk er avgjørende

Dersom du velger å implementere munnbind som en del av arbeidsplassens smitteverntiltak, enten det er i større eller mindre grad, er det helt avgjørende at samtlige ansatte for opplæring i korrekt bruk.

Dette høres kanskje åpenbart og bagatellmessig ut, men man skal ikke bevege seg mange skrittene i f.eks. en dagligvarebutikk før man ser noen som har bommet fullstendig.

Denne illustrasjonen viser hva du må tenke på:

Bruk av munnbind

BESKYTT DEG SELV OG ANDRE MOT DRÅPESMITTE

Kjøp medisinske munnbind av høyeste kvalitet – testet i henhold til norske kvalitetskontroller, med resultater som overgår alle krav og standarder om filtrering og beskyttelsesgrad: