Hovedbilde

Godkjente munnbind kan bidra til å redusere smitterisikoen på kontoret

Har du gode nok smittevernrutiner implementert på kontoret? Grunnleggende smittevern og bruk av godkjente munnbind i relevante situasjoner kan bidra til å redusere faren for et smitteutbrudd på arbeidsplassen.

Norske bedrifter landet over forsøker nå å navigere et uoversiktlig farvann av smitteverntiltak, anbefalinger, forbud og påbud. Mens enkelte kommuner har innført påbudt hjemmekontor – så sant det ikke er umulig å gjennomføre arbeidet hjemmefra – har bedrifter andre steder i landet selv fått ansvaret for å ivareta sine ansattes helse.

I kampen mot korona er grunnleggende smittevern helt avgjørende – og mange bedrifter har derfor valg å ta i bruk munnbind som en del av sine prosedyrer for å forhindre et potensielt kostbart smitteutbrudd på kontoret.

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan bruk av godkjente munnbind – i kombinasjon med grunnleggende smitteverntiltak – kan bidra til å redusere risikoen for smitte, samt andre forbehold du bør ta for å ivareta dine ansatte gjennom koronaperioden.

Bruk godkjente munnbind i utsatte situasjoner

I en tid der vi anbefales å isolere oss ved symptomer på korona, sosial distansering og et begrenset antall nærkontakter er arbeidsplassen et av få steder der man vil ha jevnlig kontakt med andre personer (med mindre man er påbudt å arbeide hjemmefra).

Selv om dette sannsynligvis er et kjærkomment aspekt av hverdagen for de ansatte, betyr denne ansamlingen av mennesker også at risikoen for smitte øker – ikke bare i løpet av selve arbeidsdagen, men også på reisen til og fra jobb.

Munnbind kan utgjøre en viktig brikke i å minimere denne risikoen. Ved å sørge for at ansatte bruker godkjente munnbind i enkelte situasjoner reduserer man faren for at de skal bringe smitte med seg på kontoret og/eller spre den videre til sine kolleger:

  • Ansatte som er avhengig av kollektivtransport til og fra arbeidsplassen bør anbefales (eller eventuelt pålegges) å følge retningslinjene vedrørende munnbind på offentlig transport.
  • Personer som jobber tett med hverandre i forbindelse med felles prosjekter, kreative prosesser etc. bør bruke munnbind som et ekstra lag med trygghet – i tillegg til å overholde anbefalt avstand.
  • Ansatte kan anbefales å bruke godkjente munnbind når de oppholder seg i kontorets fellesarealer.
  • For å begrense smitte utenfra kan ansatte anbefales å bruke munnbind når de besøker lokalene til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
  • Dersom det skal gjennomføres fysiske møter i kontorlokalene bør både ansatte og gjester bruke godkjente munnbind.

En rimelig investering

Dersom du anbefaler, eller pålegger, ansatte å bruke munnbind i noen av de ovennevnte situasjonene kan det være fordelaktig å forsyne dem godkjente munnbind – heller enn å overlate ansvaret for innkjøp til hver enkelt. 

Dette er selvsagt en vurdering du som arbeidsgiver må gjøre selv, men med dagens prisnivåer vil det i de fleste tilfeller kunne anses som en relativt rimelig investering for å unngå et potensielt smitteutbrudd på kontoret.

Et smitteutbrudd kan også være kostbart for bedriften, dersom sentrale personer i organisasjonen blir satt ut av spill med sykdom i en lengre periode.

PS! I henhold til Arbeidstilsynets råd og retningslinjer skal alle arbeidsplasser ha et tilstrekkelig antall godkjente munnbind tilgjengelig på arbeidsplassen.

AVstand og lufting

Sørg for tilstrekkelig avstand mellom ansatte

Foruten fornuftig bruk av munnbind er det også en rekke andre anbefalinger og tiltak du bør vurdere for å redusere smitterisikoen på kontoret.

Først og fremst bør du påse at kontoret er romslig nok til ansatte enkelte kan holde nødvendig avstand til enhver tid. To meter er å foretrekke, men én meter tilstrekkelig i henhold til anbefalingene. Dette forutsetter at smittevernrutinene anses som gode nok til at én meters avstand ikke utgjør en økning i smitterisiko. 

I åpne kontorlandskap bør alle ansatte ha faste plasser og eget utstyr.

Dersom kontorlokalet ikke kan tilrettelegges for et trygt arbeidsmiljø for samtlige ansatte anbefales det å utarbeide en skiftløsning, der de ansatte deles opp i team eller grupper som veksler mellom hjemmekontor og fysisk oppmøte på kontoret på ulike dager.

Luft kontorlokalene ofte

Koronaviruset smitter i all hovedsak gjennom dråpesmitte, og smitterisikoen er størst i små lokaler med dårlig ventilasjon. Jo flere ansatte som befinner seg i rommet, og jo lengre de oppholder seg der, jo større er risikoen for smitte.

Alt tyder på at smittespredningen i all hovedsak skjer innendørs, i områder der mennesker oppholder seg nært hverandre. Begrenset ventilasjon kan øke risikoen og det anbefales derfor å åpne vinduer for å slippe inn ren og frisk luft så ofte som mulig.

Det er i tillegg viktig å vedlikeholde lokalets ventilasjonsanlegg, for å sørge for optimal luftkvalitet på kontoret. Det er pr. nå ingen dokumenterte tilfeller av luftbåren smitte ventilasjonssystemer.

Dersom ventilasjonen er, samt muligheten til å åpne vinduer, er begrenset kan være fordelaktig at ansatte som arbeider i disse områdene bruker godkjente munnbind hele, eller deler av, arbeidsdagen.

Kvalitetssikre renholdet

Hvor godt kjenner du renholdsrutinene på kontoret? For å minimere risikoen for smitte bør du gjøre en vurdering av renholdsprosedyrene og kvalitetssikre jobben som gjøres. De fleste selskaper bruker eksterne renholdsfirmaer, og da er det ekstra viktig med god kommunikasjon rundt hyppigheten på rengjøringen, særlig utsatte områder, typen rengjøringsmidler som brukes og særskilte behov knyttet til lokalet.

I tillegg bør du vurdere hvorvidt dine egne ansatte skal ha ansvar for å vaske over eget utstyr, og egen plass, med jevne mellomrom.

Håndhygiene

Vær streng med håndhygienen

Ethvert kontor vil ha en rekke fellesområder som vil bli benyttet og besøkt av en stor andel av de ansatte i løpet av en arbeidsdag. God håndhygiene er derfor helt essensielt for å redusere risikoen for smittespredning.

Et godt eksempel er kontorets toaletter. Et toalettbesøk innebærer gjerne at man berører dørhåndtak til både toalettet og individuelt avlukke, toalettets spylefunksjon og vasken. Avhengig av fasilitetene kan det også innebære fysisk kontakt med såpedispensere, søppelbøtter og papirbeholdere.

Det hjelper lite å vaske hendene etter toalettbesøket dersom man umiddelbart berører flater og objekter som kan være smittebærere, og det er derfor viktig med tydelige instrukser på hvordan man skal forebygge smitte.

Vurder også løsninger for vask, såpe og tørking som ikke innebærer fysisk berøring. Vær likevel obs på at papirhåndklær sannsynligvis er et bedre alternativ enn varmluftstørkere for å begrense smitte.

Implementér gode rutiner for kjøkken og kantine

Et annet smitteutsatt sted i kontorlokalet er bespisningsområdet. De aller fleste kontorbedrifter har i dag et lunsjtilbud for sine ansatte, enten i form av en liten kjøkkenkrok eller en større kantine.

I lunsjen samles de ansatte, og når arbeidsdagens ansvar kan skyves unna i en liten halvtime er det også lett å forglemme seg når det gjelder smittevern. Derfor anbefales det å henge opp godt synlige påminnelser og informasjonsplakater i disse fellesområdene. I tillegg bør du sørge for at alle ansatte opprettholder avstanden mellom seg, samt god håndhygiene, også i lunsjen.

En god løsning kan være å utvide lunsjtiden, og dele opp ansatte i grupper slik at færre samles samtidig. I kantiner med selvbetjening, og på kjøkken der ansatte ordner maten selv, bør du også sørge for at de ansatte har tilgang til individuelle porsjoner.

For å begrense smittefaren ytterligere kan du innføre bruk av godkjente munnbind når ansatte skal bevege seg fra plassen sin til lunsjområdet, samt under tilberedelsen av mat.

 

BESKYTT DEG SELV OG ANDRE MOT DRÅPESMITTE

Kjøp medisinske munnbind av høyeste kvalitet – testet i henhold til norske kvalitetskontroller, med resultater som overgår alle krav og standarder om filtrering og beskyttelsesgrad: