Hva gjør du om en ansatt får symptomer på corona på jobb?

Du har tilrettelagt for en sikker arbeidsplass, sørget for at ansatte kan holde tilstrekkelig avstand og implementert strenge smittevernrutiner for å unngå smittespredning på kontoret. Men hva skal du gjøre dersom en ansatt utvikler symptomer på coronavirus mens de er på jobb?

Er det én ting vi kan si med sikkerhet er det at vi fremdeles befinner oss i en situasjon preget av stor usikkerhet. Derfor er det bedre å være føre var, og ta alle nødvendige forholdsregler, dersom en av dine ansatte skulle utvikle symptomer på coronavirus.

I denne artikkelen tar vi for oss åtte steg du bør følge dersom det oppstår mistanke om coronasmitte blant én eller flere personer på arbeidsplassen.

1. Sørg for umiddelbar avstand

Dersom en ansatt utvikler luftveisproblemer eller andre symptomer på corona på arbeidsplassen må du sørge for at de umiddelbart holder god avstand fra sine kolleger. 

To meters avstand bør være et absolutt minimum.

2. Påse at den ansatte tar på seg munnbind

Den potensielt smittede skal ta på seg munnbind så raskt som mulig for å minimere risikoen for å smitte kolleger ytterligere. 

I henhold til Arbeidstilsynets veileder og retningslinjer skal alle arbeidsplasser ha munnbind tilgjengelig, nettopp for slike tilfeller. Det er viktig at munnbindene er godkjente i henhold til norske standarder og regelverk.

3. Send personen med symptomer på corona hjem

Den ansatte med symptomer på corona skal sendes hjem snarest, og skal beholde munnbindet på hele veien fra kontoret til hjemmet. 

Dette gjelder spesielt dersom personen er avhengig av kollektivtransport for å komme seg hjem. Merk at reise med kollektivtransport bør være siste utvei dersom ingen andre alternativer er tilgjengelige.

4. Bekreft at personens ledere er informert

Personen som har blitt syk anbefales å informere sin leder om situasjonen. Du bør bekrefte at alle relevante ledere, samt personer som har hatt nærkontakt med den syke, er informert om situasjonen, slik at disse kan de nødvendige forbehold for å forhindre videre spredning.

Det er særlig viktig å informere ansatte som tilhører risikogrupper, eller har familiemedlemmer i en risikogruppe, om den potensielle smittesituasjonen.

Desinfisering

5. Desinfiser alle smitteutsatte områder

Ved mistenkt coronasmitte på kontoret bør du gjøre en vurdering av hvilke områder som skal desinfiseres. Foruten den ansattes kontorplass bør dørhåndtak, heisknapper, lysbrytere, kjøkkenbenker, servanter og lignende også være med i vurderingen.

Alle fellesområder der den potensielt smittede har oppholdt seg bør desinfiseres.

6. Sett i gang prosedyrer for smittesporing

For å forhindre videre smitte bør det igangsettes interne prosedyrer for smitteporing. Hvilke kolleger har den syke vært i kontakt med? Har den smittede hatt nærkontakt med kunder, partnere eller leverandører? Har personen deltatt i møter enten på kontoret eller eksternt?

Kartlegg alle kontakter, og påse at alle relevante personer er klar over situasjonen. Dersom den syke har jobbet tett med andre ansatte på kontoret bør du også vurdere om disse skal arbeide hjemmefra inntil situasjonen er avklart og/eller en negativ test foreligger.

7. Følg opp den ansatte

Oppretthold god kommunikasjon med den eller de ansatte du har sendt hjem, og følg opp deres helsetilstand de kommende dagene. Anbefal alle involverte å teste seg for corona, uavhengig av om de har merkbare symptomer eller ikke.

Hjemmekontor

8. Legg til rette for hjemmekontor

Hvis den/de hjemsendte er i god nok form til å arbeide hjemmefra, og så sant det lar seg gjøre, bør du legge til rette for at de kan jobbe fra hjemmekontor inntil de har fått negativt svar på coronatest, og symptomene har avtatt.

Selv om det kun skulle være en vanlig forkjølelse bør personer holde seg hjemme helt til de ikke utgjør noen videre smitterisiko.

 

BESKYTT DEG SELV OG ANDRE MOT DRÅPESMITTE

Kjøp medisinske munnbind av høyeste kvalitet – testet i henhold til norske kvalitetskontroller, med resultater som overgår alle krav og standarder om filtrering og beskyttelsesgrad: