Hovebilde - Munnbind på offentlig transport

Derfor anbefales du å bruke munnbind på offentlig transport

Siden midten av august har FHI og regjeringen anbefalt bruk av munnbind på offentlig transport i Oslo og Indre Østfold. Også andre steder i landet har mange valgt å følge denne anbefalingen. Men hvorfor skal du egentlig bruke munnbind når du tar buss, trikk eller tog?

I en rekke land verden over har det foreligget enten anbefalinger om, eller pålegg om, å bruke munnbind i offentlig rom helt siden koronapandemiens utbrudd. I land som USA og Storbritannia kan man i verste fall bli bøtelagt dersom man ikke følger reglene om smittevern og bruk av munnbind.

Her hjemme i Norge har vi lenge støttet oss på andre smitteverntiltak – nærmere bestemt sosial distansering, god hygiene og isolering ved mistanke om sykdom – men i midten av august kom FHI og regjeringen med sine første anbefalinger om bruk av munnbind på offentlig transport.

Denne anbefalingen begrenset seg først og fremst til Oslo og Indre Østfold, som på det tidspunktet var de to områdene i landet der smittesituasjonen var mest uoversiktlig og smittetallene høye. Likevel så vi at mange valgte å ta i bruk munnbind også i andre byer, og etterspørselen etter munnbind skjøt i været.

Strammer inn anbefalingen om bruk av munnbind

Den opprinnelige anbefalingen, som siden august har blitt repetert og forlenget flere ganger, var at man skal bruke munnbind på offentlig transport i situasjoner der det ikke er mulighet for å holde minimum én meters avstand.

Dette ble nok misforstått av mange, som kun fikk med seg første del av anbefalingen og var kjapt ute med pekefingeren mot personer som ikke brukte munnbind eller ansiktsmaske på buss, tog eller trikk.

Den 21. september, i tråd med en stigende smittetrend og økt trykk på kollektivtrafikken som følge av busstreik, skjerpet Oslo kommune anbefalingen om munnbind. Byrådsleder Raymond Johansen gikk da ut og oppfordret folk til å anta at det alltid ville være fullt på trikk, T-bane og tog, og ba innstendig om at alle som reiser med kollektivtrafikk i hovedstaden bruker munnbind.

Kun noen dager senere ble denne anbefalingen oppgradert til å bli et gjeldende påbud for personer som reiser med kollektivtrafikk i Oslo, dersom det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Munnbind på offentlig transport

Hvorfor anbefales munnbind nå?

Mange stiller kanskje spørsmål ved hvorfor man nå anbefaler bruk av munnbind, når regjeringens stilling tidligere har vært at det motsatte.

Svaret på dette spørsmålet er at effekten av å bruke munnbind varierer ut i fra blant annet smittetrykket i det aktuelle området, og andelen av befolkningen som faktisk følger anbefalingene om bruk.

Når regjeringen tidligere har avventet med å anbefale bruk av munnbind skyldes dette at smittefaren ikke har vært ansett som høy nok, samt en frykt om at feil bruk kan føre til en falsk trygghet – og i verste fall fungere mot sin hensikt.

Nå er smittetrykket derimot såpass høyt i enkelte områder at munnbind anses som en viktig del av arbeidet med å begrense og forebygge smitte i situasjoner der mennesker er tvunget til å oppholde seg svært nær hverandre, slik som på offentlig transport.

Omtrent halvparten av reisende bruker munnbind

Til tross for skjerpede smitteverntiltak, og byrådslederens oppfordring, bemerket Aftenposten allerede dagen etter at kun om lag halvparten av alle som reiste med kollektivtrafikk i Oslo benyttet seg av munnbind.

Dette er likevel en positiv utvikling sammenlignet med før anbefalingene ble skjerpet, da kun om lag 22 prosent av de som reiste med kollektivtrafikk i Oslo brukte munnbind, ifølge statistikker fra FHI.

Et ekstra lag med beskyttelse

Munnbind benyttes først og fremst for å beskytte de rundt deg mot smitte, og for at tiltaket skal fungere på en effektiv måte er man derfor avhengig av at som mange som mulig følger rådene og bruker munnbind.

Det er viktig å påpeke at munnbind ikke er et alternativ til andre smitteverntiltak, som god håndhygiene og minimum én meters avstand der dette er mulig, men heller et tillegg til disse. Se på munnbind som et ekstra lag med beskyttelse.

Sist men ikke minst anbefaler vi alle om å sette seg inn i korrekt bruk av munnbind. Selv om det i utgangspunktet kun dreier seg om å putte en maske over munn og nese er det faktisk noen ting man må huske på. 

Denne illustrasjonen viser hva du må tenke på ved bruk av munnbind:

Beskytt deg selv og andre mot dråpesmitte

Kjøp medisinske munnbind av høyeste kvalitet – testet i henhold til norske kvalitetskontroller, med resultater som overgår alle krav og standarder om filtrering og beskyttelsesgrad: