Hovedbilde

Alle arbeidsplasser skal ha medisinsk munnbind tilgjengelig

Ifølge Arbeidstilsynet er det arbeidsgivers ansvar å påse at det finnes medisinsk munnbind tilgjengelig på arbeidsplassen, i tilfelle en ansatt skulle bli syk eller får luftveissymptomer på jobb.

Foruten utbredt bruk av medisinsk munnbind var 2020 året da norske bedrifter for alvor ble kjent med konsepter som og “hjemmekontor”. Selv om enkelte selskaper allerede opererte med fleksible arbeidsrutiner og arbeidstider tilbragte de aller fleste av oss arbeidsdagen på kontoret eller arbeidsplassen.

Det endret seg da koronapandemien skylte innover landet, med medfølgende restriksjoner og anbefalinger om hjemmekontor for alle eller deler av de ansatte. Enkelte steder, som i hovedstaden Oslo, ble det i tillegg innført påbudt hjemmekontor dersom fysisk tilstedeværelse ikke var helt nødvendig – et påbud som i skrivende stund fremdeles er gjeldende.

Enten dere fremdeles har deler av arbeidsstyrken tilstede på kontoret, eller håper å snart kunne finne tilbake til kjente rutiner, er det viktig å ha god oversikt over ditt ansvar ovenfor dine ansatte, og hva du bør gjøre for å minimere risikoen for et smitteutbrudd.

Enn så lenge er det ingenting som tilsier at koronaviruset vil forsvinne med det første.

Medisinsk munnbind skal være tilgjengelig

Arbeidstilsynet har publisert en liste med råd ved tilbakeføring til arbeid for kontorarbeidsplasser. I denne understrekes det blant annet at alle arbeidsgivere må påse at det finnes medisinsk munnbind type I tilgjengelig på arbeidsplassen.

Dersom en ansatt skulle bli syk, utvikler luftveisproblemer eller oppleve andre potensielle symptomer på koronasmitte skal de umiddelbart holde avstand til sine kolleger, ta på munnbind og reise hjem. Det er derfor viktig at den ansatte er opplyst om hvor de kan finne medisinsk munnbind, slik at smittevernet på kontoret ivaretas på en så rask og effektiv måte som mulig.

Rådene fra arbeidstilsynet spesifiserer ikke hvor mange munnbind som bør man bør ha tilgjengelig, og det er opp til hver enkelt arbeidsgiver å vurdere behovet basert på antall ansatte.

Foruten å umiddelbart forlate arbeidsplassen har den ansatte ansvar for å informere overordnede symptomene, fortelle hvilke områder som bør desinfiseres og bidra til smittesporingen ved eventuelt påvist korona.

Ansatte som er i isolasjon eller karantene skal naturligvis bli værende på hjemmekontor. Det samme gjelder personer som mistenker at de kan ha vært i kontakt med koronasmitte.

Munnbind tilgjengelig

Har du ansatte som er del av en risikogruppe?

Arbeidstilsynet oppfordrer til tett dialog med ansatte angående tilretteleggelse av arbeidssituasjonen, for å avklare behov og muligheter og ivareta ansattes sikkerthet på en fornuftig og god måte.

Dette gjelder særlig dersom du har ansatte som inngår i en av risikogruppene, eller som har familiemedlemmer i en risikogruppe. Dersom hjemmekontor ikke er mulig, eller fordelaktig, er det viktig å påse at arbeidsplassen har gode smitteverntiltak implementert – som muligheter for å holde tilstrekkelig avstand, gode rutiner for hygiene og håndvask og bruk av medisinsk munnbind ved behov.

Det bør i tillegg gjøres risikovurderinger knyttet til transport til og fra kontoret, samt arbeidsoppgaver som krever mye kontakt med f.eks. kolleger, kunder eller samarbeidspartnere.

Sørg for romslige lokaler og god ventilasjon

Når ansatte skal møte fysisk opp på arbeidsplassen må du som arbeidsgiver sørge for at kontorets utforming er såpass romslig at ansatte enkelt kan holde tilstrekkelig avstand til hverandre. 2 meter er å foretrekke, men hvis grunnleggende smittevern blir ivaretatt kan det være tilstrekkelig med én meters mellomrom. Vurder da om ansatte bør benytte seg av medisinsk munnbind hele eller deler av arbeidsdagen, som et ekstra tiltak for å minimere risikoen for smitte.

Hvis kontorlokalene ikke kan tilrettelegges for tilstrekkelig avstand kan en god løsning være å dele opp arbeidsstyrken og tildele ansatte spesifikke dager der de skal møte på kontoret.Da sørger du for at ikke alle møter opp på kontoret samtidig, slik at du kan overholde de grunnleggende smittevernrutinene.

I åpent landskap bør ansatte ha faste plasser. Clean desk og free seating kan være effektive konsepter i en normalsituasjon, men bør unngås slik situasjonen er nå.

Arbeidsgiver bør også sørge for god ventilasjon i lokalene, med tilstrekkelige mengder frisk og filtrert luft, samt lufting og åpne vinduer regelmessig. I tillegg bør det være gode rutiner på plass for kontorets fellesarealer, som kjøkken/kantine, toaletter og garderober, samt regelmessig rengjøring og desinfeksjon.

Til og fra jobb

Unngå smitte på vei til og fra jobb

Ved fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen er det ikke bare selve arbeidstiden på kontoret, omgitt av kolleger, som utgjør en potensiell smitterisiko. Også reisen til og fra jobb må hensyntas for minimere risikoen for et smitteutbrudd på arbeidsplassen.

For å redusere smittefaren bør arbeidsgivere anbefale å unngå kollektivtransport så langt det er mulig, og heller oppfordre og motivere til bruk av sykkel og lignende transportmidler.

En annen god løsning er å innføre fleksitid, eller skifte arbeidsdagen bort fra kjernetiden for å unngå det verste trykket i rushtiden. Alternativt kan du tilby parkering eller kompensasjon for parkeringsutgifter for å motivere ansatte til å ta egen bil.

For ansatte der kollektivtransport er det eneste reelle alternativet kan du vurdere å tilby gratis medisinsk munnbind for reisen til og fra jobb. Dette er i utgangspunktet ikke ditt ansvar som arbeidsgiver, men utgjør en relativt liten kostnad for å ivareta dine ansattes sikkerhet og smittevern.

 

BESKYTT DEG SELV OG ANDRE MOT DRÅPESMITTE

Kjøp medisinske munnbind av høyeste kvalitet – testet i henhold til norske kvalitetskontroller, med resultater som overgår alle krav og standarder om filtrering og beskyttelsesgrad: