Hovedbilde

Forsikre deg om at din leverandør møter alle krav til munnbind

Munnbind kan utgjøre en viktig del av et effektivt smittevernregime for norske bedrifter – men det forutsetter at du kan stole på at munnbindene du tilgjengeliggjør for ansatte produseres og distribueres i henhold til gjeldende lovverk og standarder, og møter alle krav til munnbind.

Da koronapandemien skyllet inn over Norge i mars 2020, og i tiden som fulgte, svarte en rekke aktører på det eksplosivt økende behovet for munnbind og smittevernutstyr i samfunnet. Dessverre åpnet det seg også et marked for useriøse aktører på jakt etter å tjene raske penger – uten betydelige intensjoner om å møte myndighetenes krav til munnbind.

I media har vi med jevne mellomrom kunnet lese om importører, distributører og leverandører som ikke kvalitetssikrer munnbindene de selger i tilstrekkelig grad, og flere av aktørene på markedet har operert med begge føtter godt plantet i en etisk gråsone.

Det viktigste du kan gjøre for å sikre at munnbindene du bestiller gir tilstrekkelig beskyttelse mot smitte er å være bevisst på hvor du kjøper fra, og velge en seriøs aktør som beviselig møter kravene i henhold til norske standarder

Så hvordan kan du forsikre deg om at din leverandør møter alle standarder og krav til munnbind?

Leverandøren skal etterleve overordnede regelverk

Smittevernsutstyr deles generelt inn i to kategorier: Utstyr til medisinsk bruk og personlig verneutstyr. Tiltenkt bruksområde avgjør hvilke forskrifter som er gjeldende for distribusjon av produktet. 

Tross ulike bruksområder, og noe strengere krav til munnbind distribuert som medisinsk utstyr, er det mange fellestrekk mellom de to gjeldende regelverkene. Munnbind som er tiltenkt begge bruksområder må møte alle krav i begge regelverk.

Ofte kan du lære mye om produktet ved å se etter kvalitetsmerker og andre trygghetsfaktorer på leverandørens nettside, eller på selve innpakningen. Her er fem spesifikke ting du kan se etter for å forsikre deg om at du kjøper munnbind fra en seriøs aktør, som oppfyller og etterlever alle relevante regelverk og krav i Norge og EU:

Type og bruksområde

Et naturlig sted å starte når du skal vurdere en leverandør er å se på munnbindets type og bruksområde. Medisinske munnbind klassifiseres etter beskyttelsesgrad, og det finnes tre forskjellige typer på markedet: Type I, Type II og Type IIR.

  • Type I er munnbind ment for bruk i det offentlige rom. Det er denne typen som anbefales for bruk i butikker og på fly, tog, buss, trikk og lignende.
  • Type II er kirurgiske munnbind som benyttes av helsepersonell, og som bør være forbeholdt helsetjenesten.
  • Type IIR er væskeavvisende kirurgiske munnbind som er forbeholdt bruk på operasjonsstuer og lignende.

Type (og bruksområde) skal være tydelig merket på esken.

Med unntak av bedrifter og selskaper som opererer innen helsesektoren, vil det for de aller fleste være tilstrekkelig med munnbind Type I som møter kravene til produksjon og distribusjon av personlig verneutstyr.

PS! Munnbind for engangsbruk betegnes gjerne som medisinske eller kirurgiske munnbind, uavhengig av om de distribueres som medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr!

CE-merke

CE-merking

Alt beskyttelsesutstyr, både til medisinsk og personlig bruk, som importeres til og omsettes i EU og EØS-land skal pakningen være CE-merket – og munnbind er intet unntak.

CE-merket er en identifikasjon på at produktet oppfyller kravene for omsetting på det europeiske markedet, og fungerer som bevis på at munnbindene du kjøper møter alle krav til munnbind og etterfølger europeiske, og norske, standarder og regler.

Norsk språk

Et av kravene til både medisinsk utstyr og personlig verneutstyr er at alle produkter som omsettes på markedet skal ha en medfølgende bruksanvisning på norsk. Det samme gjelder merkingen på forpakningen.

Dersom leverandørens produkt ikke har norsk merking og bruksanvisning møter det pr. definisjon ikke norske standarder og krav til munnbind, eller regelverket for omsetning på det norske markedet.

Produsentens navn og representant til EU

Produsentens firmanavn og adresse, samt navnet på deres representant til EU (dersom produktet er produsert utenfor Europa), skal komme tydelig frem på forpakningen. 

Forpakningen skal i tillegg inneholde symboler og forklaringer som viser hvordan produktet skal oppbevares, og som understreker at munnbindene kun skal benyttes én gang. Sist, men ikke minst, skal produktet merkes med serienummer, produksjonsdato og utløpsdato.

Om ikke du finner dette, er det sannsynligvis best å velge en annen leverandør.

Sertifikater, kontrollresultater og dokumentasjon

Dersom du ønsker et ekstra lag med sikkerhet anbefaler vi å sjekke om leverandøren har publisert og tilgjengeliggjort relevante sertifikater, kontrollresultater og EU-dokumentasjon på sine nettsider.

Jo flere kredible kilder leverandøren kan støtte seg på, jo større er sannsynligheten for at dette er en seriøs aktør som møter alle krav til munnbind i henhold til norske regelverk og standarder.

 

BESKYTT DEG SELV OG ANDRE MOT DRÅPESMITTE

Kjøp medisinske munnbind av høyeste kvalitet – testet i henhold til norske kvalitetskontroller, med resultater som overgår alle krav og standarder om filtrering og beskyttelsesgrad: